ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Πρακτικό Νο1/28-10-2022)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ίων Πάσχος

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δρ. Αναστάσιος Ρομπόρας

Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Φλούδας Βασίλειος

ΤΑΜΙΑΣ

Φώτιος Καραμπάς

ΜΕΛΟΣ

Στεργίου Ευάγγελος

Αν. ΜΕΛΟΣ

Δημήτριος Αναγνώστου

Εκπρόσωπος ΑΘΗΝΩΝ

Μπίσας Απόστολος

Εκπρόσωπος ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Τζοβάρας Παύλος